Lūgšana Svētā Meinarda dienā Ikšķilē

Lūgšana Svētā Meinarda dienā Ikšķilē

14. augustā, Svētā Meinarda dienā, Ikšķiles Svētā Meinarda salā, kur atrodas Latvijas apustuļa uzceltā vēsturiskā kapela, notika lūgšanu dievkalpojums, ko organizēja Krievu luterāņu epifānijas draudze un Svētā Meinarda fonds. Piedalījās garīdznieki no Latvijas un Nīderlandes. Baznīcas mācītājs brālis Pāvels un kalpotāji svinēja Matīnes dievkalpojumu. Īsā uzrunā viņš pieminēja Svētā Meinarda darbību un viņa kalpošanu Latvijā. Viņš teica:

«Svētā Meinarda diena ir svarīga diena ne tikai mūsu draudzei un Svētā Meinarda fondam. Mūsu fonds ir nosaukts Svētā Meinarda vārdā. Mums ir svarīgi saglabāt saikni ar pirmo baznīcu, kristietības pirmsākumiem Latvijā un Livonijā. «Viņš ieradās Livonijā tikai Kristus dēļ, tikai sludināt…» (Livonijas Indriķa hronika, 2. lpp.) Svētais Meinards savu kalpošanu veica bez vardarbības. Tas nebija raksturīgi tā laika tautu misionāru praksei, kas vispirms pievērsa karali kristietībai un pēc tam to uzspieda tautai ar valsts metodēm. Svētais Meinards saņēma atļauju misijai no Polockas kņaza un strādāja kopā ar cilvēkiem. Jēzus Kristus pavēle iet un mācīt, iet un kristīt visas tautas. bīskapam Meinardam nebija tikai vārdi, bet gan vitāli svarīgs aicinājums pievērst mūsu zemes iedzīvotājus ticībai Trīsvienīgajam Dievam. Meinarda pēcteči nāca ar uguni un zobenu un pakļāva visas tautas, kas dzīvoja šajās teritorijās. Taču Meinards mums parādīja, ka mēs varam rīkoties citādi — nevis ar spēku, bet ar mīlestību un ticību. Tādējādi mēs varam secināt, ka Svētā Meinarda rīcībā bija liela nozīme.»

Lietus un sliktie laikapstākļi netraucēja noturēt lūgšanu dievkalpojumu, pēc kura dalībnieki pulcējās, kur notika saruna par svētā mantojumu un viņa nozīmi mūsdienās.

Salaspilī notika meditācija un lūgšana

Salaspilī notika meditācija un lūgšana

Latvijā 14. augustā notika meditācijas pasākums «Liecot liecību un līdzjūtību». Katru gadu starpkonfesiju grupa «Baltijas Kontemplatīvās dzīves centrs», kas ir saistīta ar Zen Peacemakers un kuru veido dažādu reliģisko uzskatu cilvēki, pulcējas bijušajā nacistu koncentrācijas nometnē Salaspilī (22 km no Rīgas), lai rīkotu meditācijas un dialogu par līdzcietību un izlīgumu.

Pagājušā gada pasākums notika virtuāli, jo bija ierobežojumi saistībā ar koronavīrusa pandēmiju. Šogad, pateicoties masveida vakcinācijai, situācija Latvijā ļauj rīkot nelielus, privātus pasākumus gan ārā, gan telpās.

Pasākumu atbalstīja St. Maynard Foundation.