Lūgšana Svētā Meinarda dienā Ikšķilē

Salaspilī notika meditācija un lūgšana