Krieviski runājošie luterāņi Latvijā svin «Radīšanas sezonu»

8 мая: день окончания Второй Мировой Войны в Европе

Ilgtspējīgas attīstības grāmata