Krieviski runājošie luterāņi Latvijā svin «Radīšanas sezonu»

Lūgšana Svētā Meinarda dienā Ikšķilē

Salaspilī notika meditācija un lūgšana

8 мая: день окончания Второй Мировой Войны в Европе

Ilgtspējīgas attīstības grāmata